Huurvoorwaarden algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door gln-partyverhuur verhuurde goederen met uitzondering van de geluidsinstallaties. 

 • Alle goederen die gln-partyverhuur verhuurd blijven ten alle tijden eigendom van gln-partyverhuur.
 • Vanaf het moment dat de huurder de huurovereenkomst heeft ondertekent en de goederen in ontvangst neemt, zullen de goederen volledig onder zijn of haar risico vallen.
 • Gln-partyverhuur is niet aansprakelijk voor opgelopen schade, letsel e.d. door het gebruik van de door gln-partyverhuur verhuurde artikelen/goederen. Bij ondertekening van het huurcontract sluit huurder dan ook de aansprakelijkheid voor gln-partyverhuur uit.
 • Borg € 150,- tenzij anders overeengekomen met verhuurder. De betaalde borg wordt na controle van gehuurde items maximaal een week na verhuur retour gestort.
 • Huurder kan huurtermijn nadien verlengen, men moet er echter rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is omdat een andere huurder het item wellicht gereserveerd heeft.
 • Kinderen mogen alleen op het springkussen wanneer er direct toezicht is door hun ouders of door de huurder toegewezen toezichthouder.
 • Huurder moet het gehuurde voor ingebruikname visueel controleren, indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn dient de huurder direct contact op te nemen met gln-partyverhuur. Het niet direct melden, is niet ontvankelijk. Na melding mag of kan er geen gebruik worden gemaakt van het gehuurde, mits door gln-partyverhuur hiervoor toestemming verleend.
 • Alle betalingen geschieden contant, tenzij anders is afgesproken met gln-partyverhuur.
 • De verhuurde artikelen/goederen worden door gln-partyverhuur zelf bezorgd, opgezet en afgebroken. Tenzij anders is afgesproken met gln-partyverhuur.
 • Voor alle van gln-partyverhuur gehuurde goederen blijft de huurder altijd aansprakelijk tot het moment dat gln-partyverhuur het gehuurde in ontvangst neemt.
 • Artikelen/goederen kunnen alleen gehuurd worden na het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
 • De gehuurde artikelen/goederen dienen op het overeengekomen tijdstip klaar te staan voor het afbreken. Indien het materiaal later dan het afgesproken tijdstip pas kan worden afgebroken door gln-partyverhuur wordt er € 50,- per later uur in rekening gebracht. 
 • De door gln-partyverhuur gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
 • De huurder dient zich op de hoogte te stellen van de gebruiksaanwijzingen van de door gln-partyverhuur verhuurde artikelen. Bij springkussens op het kussen zelf, bij onze tenten wordt deze bij de tent meegeleverd.
 • Gehuurde artikelen/goederen kunnen tot 5 dagen voor afgesproken leverdatum geannuleerd worden. Is de annulering later dan wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
 • De huurder mag het gehuurde niet doorverhuren of beschikbaar stellen aan derden. Het gehuurde mag/zal alleen op het adres van huurder bevinden indien anders zal huurder gln-partyverhuur hiervan op de hoogte moeten stellen.
 • De huurder mag het gehuurde slechts voor die doeleinden gebruiken waarvoor het bestemd is. De huurder wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde onderdeel (onderdelen) en of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventie maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat de huurder een plicht tot teruggave heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derden.

 

Hier vindt u de huurvoorwaarden van onze geluidsinstallaties.